resetpowiększdrukuj

Konserwacja i remont pomnika "Organy Hasiora" na Snozce

2010-07-14Konserwacja i remont pomnika "Organy Hasiora" na Snozce

Prace mają polegać na oczyszczeniu, a następnie uzupełnieniu i wymianie skorodowanych elementów stalowych konstrukcji i poszycia pomnika, oraz na pomalowaniu całości. Jeżeli chodzi o fundament i płytę betonową, prace obejmowałyby usunięcie istniejącej inskrypcji która wzbudza wiele kontrowersji oraz konserwacja masami betonowymi ubytków części betonowych poprzez nałożenie na całość nowej powłoki. Przywrócenie stalowej barierki ochronnej, zabezpieczającej przed wchodzeniem na wystającą część betonową (płytę).

Maniowy, 14.07.2010 rok

Oferenci
dotyczy: konserwacji i remontu pomnika na przełęczy Snozka w Kluszkowcach.

Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego; 34-400 Nowy Targ; Rynek 9 zwraca się z prośbą o wycenę prac przy remoncie pomnika i przedłożenie oferty w terminie do 10 sierpnia br. na adres fundacji.
Prace mają polegać na oczyszczeniu, a następnie uzupełnieniu i wymianie skorodowanych elementów stalowych konstrukcji i poszycia pomnika, oraz na pomalowaniu całości. Jeżeli chodzi o fundament i płytę betonową, prace obejmowałyby usunięcie  istniejącej inskrypcji która wzbudza wiele kontrowersji oraz konserwacja masami betonowymi ubytków części betonowych poprzez nałożenie na całość nowej powłoki. Przywrócenie stalowej barierki ochronnej, zabezpieczającej przed wchodzeniem na wystającą część betonową (płytę).

Formularz dla oferentów
nazwa, adres firmy, właściciel ( osoba fizyczna, spółka cywilna, spółka osobowa, spółka kapitałowa) *:

nr NIP, REGON, nr wpisu do KRS lub do ewidencji działalności gospodarczej: *

bank i nr. konta, na które przekazana będzie zapłata:

rodzaj wykonywanej działalności informacje o aktualnym profilu wykonywanej działalności *:

cena ofertowa netto i brutto *:

termin rozpoczęcia i zakończenia prac *:

sposób zapłaty

wysłanie formularza potwierdza zapoznanie się z załącznikami (wzór umowy)
* - pola obowiązkowe