resetpowiększdrukuj

O fundacji

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU JEZIORA CZORSZTYŃSKIEGO

Informacje ogólne
Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego została ustanowiona w dniu 11 września 2000 r., wskutek wyrażenia woli jej powstania przez Fundatorów oraz podpisania stosownego aktu notarialnego. W dniu 18 września 2000 został złożony w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, wniosek o rejestrację Fundacji. Fundacja została zarejestrowana 15 grudnia 2000. Organem nadzorującym Fundację jest Minister Gospodarki.
 
Statutowe cele Fundacji
Fundacja w ostatecznym kształcie została powołana w celu prowadzenia działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego. Tak sformułowany cel realizowany jest poprzez wskazane w Statucie Fundacji działania:
 1. wspieranie regionalnych inicjatyw społeczno-gospodarczych, służących modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa oraz aktywizacji terenów wiejskich Regionu,
 2. wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej,
 3. wspomaganie małej i średniej przedsiębiorczości,
 4. wspieranie inicjatyw proekologicznych oraz nowoczesnych technologii służących ochronie środowiska naturalnego,
 5. wspomaganie przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia,
 6. wspieranie przedsięwzięć w zakresie sportu masowego i rekreacji,
 7. wspieranie przedsięwzięć na polu kultury i oświaty, w tym: propagujących dziedzictwo kulturowe oraz rozszerzających wiedzę o osiągnięciach społecznych, gospodarczych i politycznych współczesnej Europy,
 8. wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz nowoczesnych metod zarządzania w administracji państwowej, samorządowej i gospodarce,
 9. występowanie do właściwych władz o uregulowanie problemów dotyczących rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego.

Władze Fundacji:
Najwyższą władzą Fundacji jest Zgromadzenie Fundatorów, w skład którego wchodzą wszyscy Fundatorzy.

Radę Fundacji stanowią:
Przewodniczący Rady: Bogusław Waksmundzki – Starosta Nowotarski
Wiceprzewodniczący Rady: Paweł Dziuban – WójtGminy Łapsze Niżne.
Członek Rady: Tadeusz Wach – Wójt Gminy Czorsztyn
Członek Rady: Grzegorz Podlewski – Prezes ZEW Niedzica
Członek Rady: Mariusz Staszel – Prezes Czorsztyn Ski

Zarząd Fundacji stanowi:
Prezes Zarządu: Wiesław Gasior

Partnerzy Fundacji
Poza podmiotami, które utworzyły Fundację, stałą współpracę z jej działaniami zadeklarowali:
 1. Pieniński Park Narodowy; 34-500 Krościenko n/Dunajcem, ul. Jagiellońska 107
 2. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich; 34-443 Sromowce Wyżne – Kąty
 3. Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Zespół Zamkowy w Niedzicy; 34-441 Niedzica-Zamek oraz partnerzy ze strony słowackiej:
 4. Stowarzyszenie Rozwoju Zamagurza i Pienin; S-061 01 Spisska Stara Ves, ul. Jesenskeho 342
 5. Pieninsky Narodny Park; S–059 06 Cerveny Klastor