resetpowiększdrukuj

Projekt "Ścieżka Łączy Spisz"

2013-03-27Projekt "Ścieżka Łączy Spisz"

Ścieżka rowerowo-piesza na SPISZU: Kacwin-Granica Państwa-Velka Frankova.

Z przyjemnością informuję, że Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego została zakwalifikowana do grona beneficjentów  w procedurze konkursowej organizowanej przez Euroregion "Tatry" w Nowym Targu w III naborze w ramach III Osi Priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Partnerem Fundacji przy realizacji projektu jest Gmina Łapsze Niżne. 
Projekt o wartości całkowitej 58.856 EUR nie mógłby być zrealizowany bez dofinansowań z których największy wkład wnoszą:  Unia Europejska, budżet państwa, Gmina Łapsze Niżne i ... Fundacja (szczegóły w załączniku) 
         
           Nasz projekt nosi nazwę "ŚCIEŻKA ŁĄCZY SPISZ" i dotyczy wykonania ścieżki rowerowo-pieszej łączącej Kacwin z Granicą Państwa. Długość remontowanego odcinka wynosi 1.168 mb i polegać będzie na wykonaniu podbudowy drogi wraz z utrwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową, wykonaniem drenażu i poręczy ochronnych, umocnieniu mostku, wykonaniem wiaty postojowej dla turystów w punkcie granicznym. Całość robót objęta projektem będzie ściśle korespondować z analogicznym projektem wykonywanym przez naszych partnerów słowackich tj. gminę Velka Frankova. 
W efekcie turyści i ludność miejscowa otrzyma pięknie odremontowany kompletny odcinek drogi łączącej miejscowości po obu stronach granicy położony w bardzo atrakcyjnym, malowniczym krajobrazie.
Na otwarcie ścieżki zapraszamy wspólnie z partnerami słowackimi wszystkich chętnych, szczególnie mieszkańców okolicy. Dla młodzieży gimnazjalnej zorganizujemy wyścig kolarski na świeżo wykonanych i poświęconych odcinkach.              

Prezes Zarządu Fundacji - Wiesław Gąsior

pdfOpis projektu Przedstawiamy szczegółowy opis projektu "ŚCIEŻKA ŁĄCZY SPISZ" do pobrania.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-213.