resetpowiększdrukuj

Przetargi i zamówienia

Informacja o ogłoszeniu przetargu: „Ścieżka łączy Spisz”Informacja o ogłoszeniu przetargu: „Ścieżka łączy Spisz”
2013-04-15
Informacja o wszczęciu postępowania przetargowego: „Ścieżka łączy Spisz”...
Konserwacja i remont pomnika "Organy Hasiora" na SnozceKonserwacja i remont pomnika "Organy Hasiora" na Snozce
2010-07-14
Prace mają polegać na oczyszczeniu, a następnie uzupełnieniu i wymianie skorodowanych elementów stalowych konstrukcji i poszycia pomnika, oraz na pomalowaniu całości. Jeżeli chodzi o fundament i płytę betonową, prace obejmowałyby usunięcie istniejącej inskrypcji która wzbudza wiele kontrowersji oraz konserwacja masami betonowymi ubytków części betonowych poprzez nałożenie na całość nowej powłoki. Przywrócenie stalowej barierki ochronnej, zabezpieczającej przed wchodzeniem na wystającą część betonową (płytę).
Dostawa i montaż w terenie elementów oznakowania ścieżki rowerowej, oraz elementów małej architektur
2010-03-10
Znak informacyjny ma za zadanie informowanie korzystających ze ścieżki o kierunku jazdy w danym kierunku, odległości do danego punktu, oraz informacji o poziomie trudności danego odcinka (odcinki trudne oznaczone będą ikonka rowerzysty prowadzącego rower)